Strategi & Forretningsudvikling

Verden er foranderlig. Dine kunders behov ændrer sig, og nye teknologiske landvindinger og digitaliseringsmuligheder opstår. Sammen med dig ruster vi dig og din virksomhed til fremtiden.

Med en (k)ærlig hånd og respekt for jeres dagligdag, designer vi netop den strategiproces, hvor potentialerne åbenbares og de rigtige indsatser iværksættes.

Vi interesserer os for, at strategien virker, kan eksekveres og giver effekt.

Vores fornemmeste opgaver er at få jer til at flyve i formation mod målet.

Ledelse - koldt på toppen
Ledelse - koldt på toppen
Når du vælger Hald&Lie som din strategiske sparringspartner får du:
N

Sat spot på netop de potentialer, der betyder noget for jeres performance, kundeservice og tilfredshed

N

Tænkt ud af boksen og udfordret jeres forretningsmodel

N

Undersøgt, hvad jeres kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter drømmer om og hvilke krav de stiller til jeres virksomhed

N

Inkluderet tænkning omkring bæredygtighed i alle afskygninger. Strategien skal nemlig holde på den lange bane

N

Involveret de relevante personer (eksempelvis bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne, kunderne) i den strategiske proces

N

Forankring og implementering af strategi, så den giver mening for alle fra fejedreng til direktør. Alle ved, hvad netop de skal bidrage med i dagligdagen

N

Kommunikeret jeres strategi til relevante interessenter, eksempelvis til jeres finansielle samarbejdspartnere

Mening, commitment og handlekraft

Det er ikke nok at nytænke strategi og dreje sigtekornet det rigtige sted hen. Strategien skal være en levende del af virksomheden i alt, hvad der siges og gøres. Derfor tager vi altid udgangspunkt i jeres DNA. Vi lytter, stiller udfordrende spørgsmål og giver os i kast med at undersøge, hvem I er. Helt ind til benet! I en strategiproces kan I regne med at vi:

N

Stiller de svære spørgsmål

N

Udfordrer jer til at tænke i nye forretningsområder, metoder og vinkler

N

Beder jer om at vælge – og fravælge!

Gennem 20 års arbejde med strategiprocesser har vi oparbejdet en omfattende værktøjskasse, som vi bruger i udviklingen og implementeringen af strategier i organisationer og virksomheder. Med vores værktøjer i bagagen skræddersyer vi strategiprocessen til netop DIN virksomhed med respekt for jeres værdier, kultur og behov. En succesfuld strategiproces, der både rummer tanker om fremtiden, vigtige beslutninger samt eksekvering i dagligdagen, bygger vi efter denne model:

I step et faciliterer vi en kreativ proces, hvor vi analyserer behovet for forandring

Vi kigger på jeres kunder, interessenter og jer. Sammen tænker vi ud af boksen og udfordrer jer på jeres ambitioner med jeres virksomhed. 

Andet step består i, at strategi handler om tilvalg – og dermed også fravalg

Sammen med jer udarbejdes strategi, beslutningsgrundlag, plan og kommunikation, så alle kender mål og retning.

Tredje step er eksekvering, fordi en strategi uden handling er værdiløs

Vi er med jer hele vejen og understøtter med implementering og værktøjer, der hjælper jer i det daglige, når strategien eksekveres.

Preben med telefon

Kontakt os

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig eller jer til at få indfriet potentialerne.

Vi kan hjælpe jer med:

N

Strategiproces: I strategiprocesser arbejder vi med udgangspunkt i jeres fundament og jeres visioner for fremtiden. I forskellige afskygninger er der tre elementer, vi altid inddrager og udfordrer jer på – på den ene eller anden måde:

N

Vision & ambition: fordi det skaber retning og lyst. Når ledestjerne og pejlemærker er tydelige, styrker vi virksomhedens, ledernes og medarbejdernes muligheder for at gøre de rigtige indsatser

N

Vækst og udvikling: fordi det er det vi er her for. Populært har flere udtalt “Vi skal hele tiden udvikle, ellers er vi under afvikling”. Det er der sandhed i. Udvikling skaber vækst, udvikling medvirker til at skabelse af nye produkter, udvikling motiverer ledere og medarbejdere

N

Bæredygtighed: fordi strategien skal holde på den lange bane. Vi kigger ud i verden omkring os i alle aspekter af bæredygtighed, herunder FN’s Verdensmål, bæredygtighed i branchen, i produkterne – ja, selv i ledelsen.

N

Struqtures proces: En hurtig, enkel og effektiv måde til at finde de potentialer, der betyder mest for jeres performance, kundeservice og tilfredshed. Vi laver et røntgenbillede af jeres virksomhed, som viser potentialerne hos netop jer. Ud fra tesen om, at det er JER i virksomheden, der er eksperterne, udformer I de indsatser, som inden for 3-6 måneder skal iværksættes for at have størst mulig effekt hos jer. En veldokumenteret proces, som på 10 dage giver både indsigt, dialog og handling

N

Strategisk tjek: Vi gennemgår jeres nuværende strategi og forretningsmodel sammen med jer. Vi udpeger de umiddelbare indsatsområder, hvor vi sammen vurderer, der er hurtig og høj effekt

N

Projektledelse: Få overblik over jeres projekter og få gjort noget ved det, der betyder mest. Læs mere her

N

Strategisk eksekvering og implementering: Klæd jeres organisation og samarbejdspartnere på til at forstå virksomhedens strategi. Det er det vigtigste fundament for, at strategien lever og effekterne realiseres. Den interne såvel som den eksterne kommunikation er værktøjerne til implementering

N

Intern strategisk kommunikaiton

N

Ekstern strategisk kommunikaiton

N

Bestyrelsessparring: Vi indgår i bestyrelser med fokus på virksomhedens udvikling . Læs mere her

N

Kundeanalyse & interessentanalyse: Få indsigt i, hvad jeres kunder, potentielle kunder, konkurrenter, leverandører mv. drømmer om, som vigtige ingredienser i jeres en strategiproces. Vi laver analysearbejdet for jer – oftest via kvalitative interviews – og præsenterer jer for tendenser, udsagn og mønstre i det, jeres interessenter kræver og ønsker. Læs mere her

N

Trendanalyse: Vi graver os dybt ned i trendforskningen i jeres branche, indenfor jeres produkter og services. Vi laver en overskuelig oversigt over de vigtigste elementer, som kan bruges til at inspirere og udfordre jeres strategi

N

Kulturanalyse: Tag temperaturen på organisationen og få udnyttet potentialerne. Læs mere her

Hald&Lie har været med på hele rejsen fra vi startede med at snakke strategi. Det sikrer fastholdelse. Vi får øjne på udefra, der hjælper med at vende tingene på hovedet – det udvikler os!

– Sine Madsen, HR og Udviklingschef – HM Entreprenør

Vores fundament

Læs mere her om hvilke modeller og teorier, vi inspireres af. Vi bruger de værktøjer, der giver mening for jer og jeres virksomhed. Vi ved, hvad der virker i praksis, og vi inspireres af blandt andet:

N

Business Model Generation (Osterwalder & Pigneur)

N

Strategi med mening (Mikkelsen & Poulfelt)

N

Organizational design (Obel, Burton, Håkonsson)

N

Strategi som paradokser (De Wit & Meyer)

N

Paradoksledelse (Lotte Lüscher)

N

Struqtures ® (struqtures.com)

N

Kreative metoder så som Affinnity, Disneys tænkehatte, Open Space mv.

Klik her til agro Klik her til aviation