Strategi & forretningsudvikling

EN KLAR STRATEGI FÅR DIN VIRKSOMHED TIL MÅLET
Alle virksomheder har en strategi. Hos nogle eksisterer den i hovedet på én person og hos andre er den kommunikeret ud til samtlige i virksomheden. En strategi angiver retning, så alle, ledere som medarbejdere, ved hvad vej de skal gå for at nå målet. Strategier virker, når de giver mening for alle i organisationen – og ikke blot står i et ringbind hos direktøren. Vi får strategiarbejdet ned i benhøjde og skaber det stærkest mulige afsæt for, at alle præsterer optimalt.

INVOLVERING
Ejerskab til strategien er afgørende, og det gør vi gennem involvering af nøglepersoner. Vi skaber en proces for jer og leder slagets gang. Så kan I koncentrere jer om at bruge kræfterne på at skabe strategien.

’VASKEKORT’ TIL STRATEGIPROCES
Enhver strategiproces er afhængig af jeres virksomheds udgangspunkt og ønsker. Vi udvikler, styrer og implementerer strategi ud fra 4 strategimodeller:

Bilvask H&L

Kontakt os for at høre mere om modellerne.

HALD&LIE SOM PROCES-FACILITATOR
Vi er den professionelle facilitator, som sikrer, at strategien udvikles, revideres og implementeres:

  • Vi stiller de svære spørgsmål
  • Vi tør udforske nye forretningsområder på kreativ vis
  • Vi provokerer og fremprovokerer holdninger
  • Vi får alle parter til at identificere sig med strategien
  • Vi er jordnære og direkte
  • Vi har en operationel tilgang; det skal virke i praksis og følges til dørs

Kort sagt: Vi skaber en strategiproces, hvor vi får det bedste frem i din organisation, og vi sikrer at eksekvering efterfølgende smidiggøres

Der er mange flere grunde til at vælge Hald&Lie STRATEGI & FORRETNINGSUDVIKLING. Lad os komme til dig og præsentere vores tanker og ideer til, hvordan vi kunne skabe værdi i din virksomhed. Du skal blot investere to timer og en kop kaffe. Skriv eller ring til os.