Strategi

Verden er foranderlig. Dine kunders behov ændrer sig, og nye teknologiske landvindinger og digitaliseringsmuligheder opstår. Sammen med dig ruster vi dig og din virksomhed til fremtiden.

Med en (k)ærlig hånd og respekt for jeres dagligdag, designer vi netop den strategiproces, hvor potentialerne åbenbares og de rigtige indsatser iværksættes.

Vores fornemmeste opgaver er at få jer til at flyve i formation mod målet.

Formation
Når du vælger Hald&Lie som din strategiske sparringspartner får du:
N

Sat spot på netop de potentialer, der betyder noget for jeres performance, kundeservice og tilfredshed

N

Tænkt ud af boksen og udfordret din forretningsmodel

N

Undersøgt, hvad dine kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter drømmer om og hvilke krav de stiller til din virksomhed

N

Inkluderet tænkning omkring bæredygtighed i alle afskygninger. Strategien skal nemlig holde på den lange bane

N

Involveret de relevante personer (eksempelvis bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne, kunderne) i den strategiske proces

N

Implementeret din strategi, så den giver mening for alle fra fejedreng til direktør. Alle ved, hvad netop de skal bidrage med i dagligdagen

N

Kommunikeret din strategi til relevante interessenter, eksempelvis til dine finansielle samarbejdspartnere

Mening, Commitment og handlekraft

Det er ikke nok at nytænke strategi og dreje sigtekornet det rigtige sted hen. Strategien skal være en levende del af virksomheden i alt, hvad der siges og gøres. Derfor tager vi altid udgangspunkt i jeres DNA. Vi lytter, stiller udfordrende spørgsmål og giver os i kast med at undersøge, hvem I er. Helt ind til benet! I en strategiproces kan I regne med at vi:

N

Stiller de svære spørgsmål

N

Udfordrer jer til at tænke i nye forretningsområder, metoder og vinkler

N

Beder jer om at vælge – og fravælge!

Gennem 20 års arbejde med strategiprocesser har vi oparbejdet en omfattende værktøjskasse, som vi bruger i udviklingen og implementeringen af strategier i organisationer og virksomheder. Med vores værktøjer i bagagen skræddersyer vi strategiprocessen til netop DIN virksomhed med respekt for jeres værdier, kultur og behov. En succesfuld strategiproces, der både rummer tanker om fremtiden, vigtige beslutninger samt eksekvering i dagligdagen, bygger vi efter denne model:

Første step er, at vi faciliterer en kreativ proces, hvor vi analyserer behovet for forandring

Vi kigger på jeres kunder, interessenter og JER. Vi tænker ud af boksen sammen og vi udfordrer jer på jeres ambitioner med jeres virksomhed. Alt sammen i en kreativ proces, hvor vi analyserer.

Andet step består i, at strategi handler om tilvalg – og dermed også fravalg

Sammen med jer udarbejdes beslutningsgrundlaget og kommunikationen internt og eksternt, hvor vi fortæller klart og tydeligt, hvad planen er.

Tredje step er handling, fordi en plan uden handling er værdiløs

Vi er med jer hele vejen og understøtter med implementering og værktøjer, der hjælper jer i det daglige arbejde, når strategien skal implementeres – fra direktør til fejedreng.

Preben med telefon

RING FOR VÆKST…

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed til at få indfriet potentialerne.

Produkter

N

Strategiproces: Bæredygtighed & konsolidering! I strategiprocesser arbejder vi med udgangspunkt i jeres fundament og jeres visioner for fremtiden. I forskellige afskygninger er der dog to elementer, vi altid – på den ene eller anden måde – inddrager og udfordrer jer på

N

Bæredygtighed; fordi strategien skal holde på den lange bane. Vi kigger ud i verden omkring os i alle aspekter af bæredygtighed, herunder FN’s Verdensmål, bæredygtighed i branchen, i produkterne – ja, selv i ledelsen.

N

Konsolidering; fordi organisationen skal være skruet sammen til at kunne modstå og være stabil nok til at agere i verden fremadrettet. Vi ”dobbeltklikker” på vores organisation og vores systemer for at teste deres holdbarhed og fundament

N

Struqtures proces: En hurtig, enkel og effektiv måde til at finde de potentialer, der betyder mest for jeres performance, kundeservice og tilfredshed. Vi laver et røntgenbillede af din virksomhed, som viser potentialerne hos netop jer. Ud fra tesen om, at det er JER i virksomheden, der er eksperterne, udformer I de indsatser, som inden for 3-6 måneder skal iværksættes for at have størst mulig effekt hos jer. En veldokumenteret proces, som på 10 dage giver både indsigt, dialog og handling

N

Strategisk tjek: En overflyvning med spot-punkter. Vi gennemgår jeres nuværende strategi og forretningsmodel sammen med dig. Vi udpeger de umiddelbare indsatsområder, hvor vi sammen vurderer, der er hurtig og høj effekt

N

Projektledelse: Få overblik over dine projekter og få gjort noget ved det, der betyder mest. Læs mere her

N

Strategisk kommunikation til finansielle partnere: Klæd dine samarbejdspartnere på til at forstå og acceptere din strategi

N

Bestyrelsessparring: Vi indgår i bestyrelser med fokus på virksomhedens udvikling . Læs mere her

N

Kundeanalyse & interessentanalyse: Stik hovedet ud ad vinduet! Indsigt i, hvad vores kunder, potentielle kunder, konkurrenter, leverandører mv. drømmer om, er vigtige ingredienser i en strategiproces. Vi laver analysearbejdet for dig – oftest via kvalitative interviews – og præsenterer dig for tendenser, udsagn og mønstre i det, vores interessenter kræver og ønsker. Læs mere her

N

Trendanalyse: Vi graver os dybt ned i trendforskningen i DIN branche, indenfor dine produkter og services. Vi laver en overskuelig oversigt over de vigtigste elementer, som kan bruges til at inspirere og udfordre din strategi

N

Kulturanalyse: Tag temperaturen på organisationen og få udnyttet potentialerne. Læs mere her

Hald&Lie har været med på hele rejsen fra vi startede med at snakke strategi. Det sikrer fastholdelse. Vi får øjne på udefra, der hjælper med at vende tingene på hovedet – det udvikler os!

– Sine Madsen, HR og Udviklingschef – HM Entreprenør

Vores fundament

Læs mere her om hvilke modeller og teorier vi inspireres af. Vi bruger de værktøjer, der giver mening for dig og din virksomhed. Vi ved, hvad der virker i praksis, og vi inspireres af blandt andet:

N

Business Model Generation (Osterwalder & Pigneur)

N

Strategi med mening (Mikkelsen & Poulfelt)

N

Organizational design (Obel, Burton, Håkonsson)

N

Strategi som paradokser (De Wit & Meyer)

N

Paradoksledelse (Lotte Lüscher)

N

Struqtures ® (struqtures.com)

N

Kreative metoder så som Affinnity, Disneys tænkehatte, Open Space mv.

Klik her til agro Klik her til aviation