Lederevaluering der skaber udvikling

Hos Hald&Lie har vi adskillige års erfaring med lederevaluering, som et værktøj til udvikling. Vi evaluerer ikke bare for syns skyld, men for at bruge evalueringen som et afsæt for værdiskabelse, både for lederen, medarbejderen og organisationen.

Hvorfor lave en lederevaluering?

En lederevaluering giver både den enkelte leder samt resten af organisationen et unikt fundament for at skabe netop den udvikling, som giver succes. Succes for både den enkelte leder, dennes medarbejdere og dermed organisationen som helhed.

I arbejdet med lederevalueringer er der mange ting at tage højde for. Vi vil gerne præsentere dig for nogle af de væsentligste elementer i en værdiskabende lederevaluering.

 

  • Formål: Vær meget klar og tydelig på, hvad evalueringen skal bidrage til. Både overfor lederen, men også overfor de respondenter, der deltager i evalueringen. Det gør det nemmere både at besvare evalueringens spørgsmål, men også at følge op på den efterfølgende.
  • Fokus: Evalueringens fokus sender et klart signal til både leder og medarbejder om, hvad der prioriteres i organisationen. Er der fokus på lederens opgave i forhold til budgettering, drift, personaleledelse, eller kulturskabelse? Vær klar på hvad lederens nøgleopgave er, og hvordan den støtter op om organisationens strategiske målsætninger. Så kan du bedre bruge evalueringen som et springbræt for udvikling og samtidig sende de rigtige signaler til både lederen og resten af organisationen.
  • Opfølgning: Opfølgning er et nøgleord i evaluering, det er her den egentlige værdi skabes. Evalueringen giver et overbliksbillede, men det er vigtigt at tale med lederen om, hvad der ligger bag svarene. Giv lederen mulighed for at reflektere i en fælles dialog, både over tidligere adfærd og ønskede ændringer af samme. Læg en fælles plan for, hvad der skal ske fremadrettet. Vær på forhånd klar over, om evalueringen skal gentages med jævne mellemrum, eller den blot bruges i samspil med et enkelt forløb, eksempelvis et konkret uddannelsestiltag. De fleste lederevalueringer sker løbende, og her er det vigtigt at finde den rigtige frekvens. Hvis evalueringerne sker for ofte, kan der ikke nå at ske ændringer imellem dem, sker de for sjældent er det nemt at tabe målet af syne.

360 graders evalueringen

En 360 graders lederevaluering er et værktøj, hvor lederens præstationer og udviklingspotentiale vurderes fra flere vinkler. Det kan være fra lederens leder, medarbejdere, teammedlemmer og kunder. På den måde involveres en større del af organisationen i at give og modtage konstruktiv feedback, hvilket i sig selv kan være en bidragende faktor til at skabe en udviklingskultur, hvor vi lærer af hinanden. Samtidig vil en tilbagemelding fra flere perspektiver opfattes mere troværdig og værdifuld, hvorfor den ofte skaber et godt fundament for at skabe forandringer hos den enkelte, eksempelvis i form af øget motivation for ændret fokus og adfærd.

Hos Hald&Lie arbejder vi med forskellige værktøjer til lederevalueringer:

 

  • PeopleTools
  • Garuda
  • SurveyXact
  • Skæddersyede lederevalueringer

 

Hvilken der er den rigtige for din virksomhed, afhænger af formål, fokus og opfølgning. Hvis du vil høre mere om hvordan vi arbejder med lederevalueringer, og om de kan skabe værdi i din virksomhed, så kontakt os her.

Vil du vide have hjælp til lederevalueringer? Brug kontaktformularen til højre og vi kontakter dig hurtigst muligt. De kan selvfølgelig også altid give os et ring.

terms

Klik her til aviation