Forretningsudvikling & Strategi

Hos Hald&Lie arbejder vi med forretningsudvikling og implementering af strategier relateret til denne forretningsudvikling.

Forretningsudvikling sker når virksomheder tør udfordre og nytænke deres forretningsmodel og strategiske mindset. Overvejelser om hvor din virksomhed og markedet bevæger sig hen i fremtiden, er således en forudsætning for overlevelse. Men overvejelserne er ikke nok i sig selv. De skal omsættes til konkrete til- og fravalg om hvor og hvordan virksomheden skal konkurrere i fremtiden, og disse valg skal omsættes til handling.

Vi har sammen med Djurslands Bank, været med til at udvikle deres forretning ved at skabe en ændret adfærd i organisationen. Du kan se videoen her: https://www.hald-lie.dk/referencer/djurslandsbank/ .

Vi opererer i en verden med konstant øget forandringshastighed grundet globalisering og teknologiske gennembrud. Det betyder, at dine kunders og samfundets behov og krav konstant ændres, samtidig med at digitaliseringen giver os uanede muligheder. I en sådan verden bliver det et overlevelseskriterium for virksomheder og organisationer konstant at udfordre og gentænke deres forretningsmodel – hurtigt og effektivt. Denne transformation kræver i vores optik, at din virksomhed gør sig overvejelser om jeres mange nutidige og fremtidige interessenter, mens brugen af data/business intelligence gentænkes som medspiller frem for modspiller.

Det er dog ikke nok, at nytænke strategi og forretningsmodeller. Der skal tænkes i mening, commitment og handlekraft. Kun ved at tænke disse elementer ind fra start bliver strategien en levende del af virksomheden. Vores mål er at forandringen skaber energi – i stedet for at dræne den. Derfor er vores kobling af viden og erfaring fra strategi og ledelse helt essentiel, vi skaber ikke blot en strategi med jer, men giver jer ledelseskraften til at GØRE.

Se her, hvordan vi arbejder med Forretningsudvikling & Strategi

Vi inspireres af:

Vi har brugt adskillige år på at sætte os ind i teoretiske undersøgelser og værktøjer relateret til strategi og forretningsudvikling. Vi har brugt mindst ligeså mange år på at teste hvad der virker i praksis. Herunder vil vi gerne præsentere jer for nogle af de teorier, værktøjer og begreber vi opererer med:

  • Business Model Generation (Osterwalder & Pigneur)
  • Strategi med mening (Mikkelsen & Poulfelt)
  • Analogical thinking (Gavetti & Rivkin)
  • Agility advantage; being Fast, Focused & Flexible (Horney & O’Shea)
  • Strategi som paradokser (De Wit & Meyer)
  • Gøre-ledelse

Sådan arbejder vi med forretningsudvikling og strategi:

Dén rigtige måde at arbejde med strategi og forretningsudvikling på findes ikke. Vi arbejder ud fra et standpunkt om at den bedste udvikling tager udgangspunkt i virksomhedens DNA. Det betyder, at vi starter med indsigt i Jeres verden. Vi lytter til hvem I er – og hvor I gerne vil hen. Samtidig bidrager vi med nye perspektiver og ideer til netop Jeres udfordringer og muligheder. Perspektiverne kommer fra markedsanalyser, trends, digitalisering, interessentanalyser, vores erfaring fra andre brancher, vores teoretiske viden og nyere forskning, Det vigtige for os er at vise Jer nye sider, som I ikke selv har tænkt. Vi vil udfordre Jer til at nå et resultat – I ikke havde nået alene.

Det betyder I kan regne med at vi:

  • Stiller de svære spørgsmål
  • Udfordrer Jer til at tænke i nye forretningsområder
  • Er jordnære og direkte
  • Har fokus på at det skal virke i praksis

At virke i praksis betyder for os, at vi ikke stopper ved formuleringen af en strategi! Strategien skal ud og leve i virksomheden. Hver enkelt ansat skal motiveres af strategien, og vide hvad den betyder for lige præcis dem og deres ansvarsområde. Når vi arbejder med strategi stopper vi derfor sjældent ved formuleringen, vi hjælper også med implementering af strategien!

Hald&Lie har været med på hele rejsen fra vi startede med at snakke strategi. Det sikrer fastholdelse. Vi får øjne på udefra, der hjælper med at vende tingene på hovedet – det udvikler os!

Sine Madsen, direktionsassistent HM A/S

Produkter:

Vi skræddersyr et strategiforløb tilpasset jeres virksomhed baseret på de byggeklodser, som vi ved virker. Derfor har vi gennem vores mange års erfaring med strategi & forretningsudvikling arbejdet med en række produkter, som giver værdi og vækst i din virksomhed:

Strategisk tjek
Her gennemgår vi Jeres nuværende strategi, udfordrer og justerer den sammen med dig! Det kan være en fordel at få nye perspektiver på en allerede eksisterende strategi, inden I fremviser den til andre samarbejdspartnere (eksempelvis de finansielle).

Fremtidens forretningsmodel
For at hjælpe dig med at skabe fremtidens forretningsmodel, anvender vi en justeret udgave af Osterwalder og Pigneurs værktøjer til at skabe et overblik over din virksomheds forretningsmodel – gennem en strategisk dialog. I dialogen udfordrer vi Jeres eksisterende forretningsmodel – med det formål at udvikle og justere den fremtidige forretningsmodel. Business Model Generation er altså et middel til at skabe struktur og overblik i den strategiske sparring om virksomhedens fremtidige forretningsmodel

Strategisk analyse
Udgangspunktet for en god strategi er indblik i virksomheden, og perspektiver udefra, der kan udfordre og give inspiration til fremtidens forretningsmodel. Det bidrager vi med gennem analyser med Jeres nøgleinteressenter – interne såvel som eksterne. Vi arbejder både med kvalitative og kvantitative metoder som et sikkert fundament for det videre strategiske arbejde.

Strategisk proces
En strategisk proces hos os varierer altid efter din virksomheds udgangspunkt og ambitioner. Vi arbejder både med formulering og implementering af strategien, så du ikke blot står tilbage med et stykke papir i hånden, men i stedet står med resultater. Ejerskab til strategien er afgørende, og det gør vi gennem involvering af nøglepersoner. Vi skaber en proces for jer og leder slagets gang. Så kan I koncentrere jer om at bruge kræfterne på at skabe strategien.

Se her et eksempel på, hvordan vi arbejder med strategi hos en af vores kunder.

Vi er 7 dygtige Vildænder, der i vores daglige virke brænder for at skabe Vækst i Virksomheder.

Vi er specialiserede i områderne Strategi&Forretningsudvikling, Ledelse og Afsætning. Det betyder, at vi tænker på tværs i hele organisationen, når vi igangsætter en udvikling i din virksomhed. Det nytter ikke noget, at sælgerne får et kompetenceløft, hvis ikke også lederen støtter op om det i dagligdagen. Ligeledes nytter det ikke noget, at strategien er nedskrevet, hvis ikke den også eksekveres.

Vi går ind i jeres udviklingsarbejde med respekten for virkeligheden og for jeres arbejdshverdag – for ting skal virke i virkeligheden. Ellers giver det ikke effekt på bundlinjen. Derfor er vi dedikerede til at lære DIN virksomhed at kende, inden vi overhovedet går i gang.

Indsigten i mange brancher går, at vi kan finde frem til det eller den proces, som skaber værdi i din virksomhed. Vi har set og erfaret, hvordan ting virker for andre virksomheder, og den viden bringer vi med os ud til dig.

Vores Specialer

Inspiration til Strategi & Forretningsudvikling

Klik her til aviation