Den rette afsætningsstrategi og adfærd skaber vækst i virksomheder

Afsætning handler om at styrke salget af din virksomheds produkter. I dag kræver det en helhedsforståelse og sammentænkning af adskillige salgskanaler.

Som virksomhed møder du kunderne gennem adskillige touch-points, både før, under og efter købet. Hos Hald&Lie ser vi på de punkter som et hele, og analyserer hvor det giver mening at sætte ind for lige præcis din virksomhed. Det betyder at vi både ser på salg og markedsføring i et strategisk perspektiv og samtidig i et adfærds perspektiv, for det er adfærden der skaber resultaterne.

Vi har de sidste mange år, arbejdet sammen med Royal Unibrew for at udvikle en unik salgskultur. Du kan se videoen her: https://www.hald-lie.dk/referencer/royal-unibrew/.

 

Det strategiske perspektiv


Det strategiske perspektiv handler om at tænke afsætningsindsatser som en måde at løfte virksomhedens overordnede strategi, og det handler om input til hvor og hvordan dette løft skal ske. Derfor arbejder vi med er række analyseværktøjer, der kommer rundt om afsætningens vigtigste element – kunden. Vi sætter en ære i at komme hele vejen rundt om kundernes behov og adfærd, både på det bevidste og det ubevidste niveau. Nogle kunder siger en ting, men gør i virkeligheden noget helt andet. Vi finder ind til kernen af denne problemstilling og kommer med bud på hvordan i bedst muligt kommunikerer det rette budskab ud til de rette kunder, ved hjælp af de rette platforme.

 

 

Adfærds perspektivet

I Hald&Lie træner og udvikler vi jeres medarbejdere i en fælles salgsadfærd, der bringer jeres virksomhed nærmere forretningsmålene. Vi dyrker den enkelte medarbejders styrker og særheder – og får med andre ord jeres vildænder til at flyve i formation.

Vi afholder ikke kurser – vi træner mennesker. Vores udgangspunkt er altid den enkelte medarbejders styrker og udfordringer, som vi træner og udvikler til den adfærd, som skaber bedre resultater.

Sælgernes vildskab dyrkes med indlæringsmetoder, som har høj visuel, pædagogisk og resultatmæssig effekt. Denne træning laver vi på alle niveauer og i alle afsætningsfunktioner for jeres virksomhed. Det vil sige at vi snakker adfærd og kommunikation hos alle de af jeres ansatte, der er et touchpoint til kunden. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed at vi især er stærke på sælgerkompetencer:

Når Hald&Lie udvikler Jeres sælgerkompetencer, får i sælgere der:

 • Får boostet deres salgsenergi
 • Bevidst har fokus på ”at vinde kunden” for at få ordren
 • Er vedholdende og har modet til at ”gå til kunden”
 • Konsekvent jagter mulighederne for forretningen
 • Skaber mere forretning pr. kundebesøg
 • Dyrker mersalget som en del af kundeoplevelsen
 • Tager ansvar for udvikling af eget salg
Se her, hvordan vi arbejder med Afsætning

Det er vigtigt for os, at tingene foregår i øjenhøjde og at de er brugbare. Dét vi lærer på kurset skal også virke i dagligdagen. Derfor samarbejder vi med Hald&Lie, når der skal ændres adfærd

Jesper Vernegaard, underdirektør Djurslands Bank

Vi inspireres af

Når vi dedikerer vores indsats til boost af jeres salg arbejder vi med en række metoder, som vi ved virker:

 • Kvalitative og kvantitative metoder til kundeundersøgelser. Vi spørger simpelthen kunderne om, hvad de ønsker. Vi har et meget bredt udvalg af analyseværktøjer, herunder statiske værktøjer som ANOVA, regressionsanalyser, faktoranalyser m.m. samt et galleri af kvalitative
 • DISC som kommunikationsværktøj til kunden
 • Derudover har vi en meget lang række effektfulde salgsværktøjer, som vi finder frem til dit specielle formål

Produkter

Vi skræddersyr et forløb tilpasset jeres virksomhed baseret på de byggeklodser, som vi ved virker. Derfor har vi gennem vores mange års erfaring med afsætning udviklet en række produkter, som giver værdi, både på det strategiske niveau og på adfærds niveau.

Kundeundersøgelser
Vi arbejder med kundeundersøgelser gennem både kvalitative og kvantitative metoder, som et afsæt for nye perspektiver på jeres kunder. Hvad er det egentlig de efterspørger? Og hvordan agerer de? Valget af undersøgelsestype afhænger af virksomheden, vi har stor erfaring med både mystery shopping, surveys, telefoninterviews og fokusgrupper, som vi kombinerer så det giver Jer og virksomheden størst mulig værdi.

Afsætningsstrategi
Med baggrund i kundeundersøgelser, trends og viden fra andre brancher, hjælper vi jer med at se afsætning i et nyt perspektiv. Vi sammentænker jeres fremtidige touchpoints, jeres budskab og planen for hvornår der skal gøres hvad

Adfærd
Uanset om I selv har lagt planen, eller vi lægger den med Jer, kan vi sikre at medarbejderne får ressourcerne til at føre den ud i livet, både i forhold til motivation, viden og skills. Det gør vi bl.a. igennem:

 • Træning i autentisk miljø via kundesituationer og branchespecifikke dilemmaer
 • Personprofilen som salgsværktøj – fordi jeres kunder stiller forskellige krav
 • Individuel coaching som giver eksekveringslyst (vi kaldet det også ’samkørsel’ når vi er med helt ude i hverdagen og udfordrer medarbejderne på deres daglige adfærd)

Se her et eksempel på, hvordan vi arbejder med afsætning og adfærd hos en af vores kunder.

Du kan læse mere om hvordan vi kan øge din afsætning her:

Markedsføring

Salg og Salgsledelse

Vi er 7 dygtige Vildænder, der i vores daglige virke brænder for at skabe Vækst i Virksomheder.

Vi er specialiserede i områderne Strategi&Forretningsudvikling, Ledelse og Afsætning. Det betyder, at vi tænker på tværs i hele organisationen, når vi igangsætter en udvikling i din virksomhed. Det nytter ikke noget, at sælgerne får et kompetenceløft, hvis ikke også lederen støtter op om det i dagligdagen. Ligeledes nytter det ikke noget, at strategien er nedskrevet, hvis ikke den også eksekveres.

Vi går ind i jeres udviklingsarbejde med respekten for virkeligheden og for jeres arbejdshverdag – for ting skal virke i virkeligheden. Ellers giver det ikke effekt på bundlinjen. Derfor er vi dedikerede til at lære DIN virksomhed at kende, inden vi overhovedet går i gang.

Indsigten i mange brancher går, at vi kan finde frem til det eller den proces, som skaber værdi i din virksomhed. Vi har set og erfaret, hvordan ting virker for andre virksomheder, og den viden bringer vi med os ud til dig.

Vores Specialer

Inspiration til stærk afsætning

Klik her til aviation