Specialer

Hald&Lie er konsulenthuset med næsten 20 års erfaring fra mange forskellige brancher. Denne erfaring gør Hald&Lie rustede til at møde netop DIN virksomheds udfordringer og forløse netop jeres potentialer. Det gør vi gennem at inspirere, begejstre og udfordre din virksomhed inden for områderne Strategi & Forretningsudvikling, Ledelse og Afsætning.

Vi er 7 dygtige Vildænder, der i vores daglige virke brænder for at skabe Vækst i Virksomheder.

Vi er specialiserede i områderne Strategi&Forretningsudvikling, Ledelse og Afsætning. Det betyder, at vi tænker på tværs i hele organisationen, når vi igangsætter en udvikling i din virksomhed. Det nytter ikke noget, at sælgerne får et kompetenceløft, hvis ikke også lederen støtter op om det i dagligdagen. Ligeledes nytter det ikke noget, at strategien er nedskrevet, hvis ikke den også eksekveres.

Vi går ind i jeres udviklingsarbejde med respekten for virkeligheden og for jeres arbejdshverdag – for ting skal virke i virkeligheden. Ellers giver det ikke effekt på bundlinjen. Derfor er vi dedikerede til at lære DIN virksomhed at kende, inden vi overhovedet går i gang.

Indsigten i mange brancher går, at vi kan finde frem til det eller den proces, som skaber værdi i din virksomhed. Vi har set og erfaret, hvordan ting virker for andre virksomheder, og den viden bringer vi med os ud til dig.

Vores Specialer

Klik her til aviation