Centrovice – Udviklingsforløb for konsulenter

Hos Hald&Lie samarbejder vi med flere virksomheder omkring udvikling af både ledere og medarbejdere. En af disse virksomheder er Centrovice, hvor vi i 2017 gennemførte et udviklingsforløb med deres dygtige konsulenter. Vi kan selv fortælle meget om forløbet, men vil i virkeligheden hellere lade Centrovice fortælle om deres oplevelse. Den fortælling kan du læse her.

Om Centrovice

Centrovice er en professionel, fynsk rådgivningsvirksomhed med 160 dedikerede medarbejdere og en omsætning på ca. 100 mio. kr. Vi udspringer af landbruget og blandt vores 4.000 kunder udgør landbrugsvirksomhederne stadig kernen. Derudover består vores kundegruppe i stigende grad af mindre og mellemstore virksomheder inden for handel, håndværk og servicefag. Vi har et fælles mål om at skabe merværdi og udvikling for vores kunder. Vi tilbyder rådgivning inden for økonomi, finansiering, skat, HR og løn, ejendom og jura samt alle de landbrugsfaglige områder.

Vores ønsker for forløbet

Vi ønskede et udviklingsforløb for at inspirere og udvikle nogle af vores i forvejen dygtige og meget erfarne konsulenter til at blive endnu dygtigere. Gennem et personligt udviklingsforløb, hvor refleksion og træning af refleksionsevne skulle være et gennemgående tema, ønskede vi, at de skulle tilegne sig ny viden på en anden facon, end de kurser og faglige opdateringer, de sædvanligvis deltager i. Bl.a. var det et krav, at videnskabsteori var et tema. Målet var at give vores deltagere inspiration, læring og værktøjer hvor de blev udfordret på en anden måde i deres rådgivningsrolle, og hvor de fik mulighed for at flytte sig fra en stærk faglig profil til – også – at være bevidste om nødvendigheden og værdien af anden faglighed end den fagfaglige indenfor deres eget område.

For at vi også i fremtiden kan få lov til at yde rådgivning til vores nuværende og potentielle kunder, ser vi et behov for, at den enkelte konsulent evner at reflektere over sin egen rolle, og desuden kan agere agilt og udviklingsorienteret, for at være i stand til at inspirere vores kunder i deres dagligdag, som er præget af konstante forandringer.

Forløbet relaterer sig dermed tæt til den enkeltes udfordringer i jobbet som konsulent, og der arbejdes igennem hele forløbet med et gennemgående eget personligt projekt, som findes med inspiration i den 360 graders analyse, som forløbet indledes med.

Samarbejdet om forløbet

Vi har i 2017 gennemført vores udviklingsforløb med Karin Mørk fra Hald&Lie som gennemgående kursusleder. Det var et bevidst valg at tilknytte en ekstern konsulent, som ikke var kendt i og af organisationen, men som samtidig havde et kendskab til det marked, vi er en del af.

Karin har været proceskonsulent på hele forløbet lige fra planlægning til gennemførelse og afsluttende synopsisaflevering. Hun er kommet med input til indhold, metoder, oplægsholdere og forankringen i organisationen, så vi har haft en rød tråd igennem forløbet, både læringsmæssigt for den enkelte og i form af en samlet værdi på tværs af deltagerne, der kommer fra forskellige afdelinger og teams.

Ligeledes har Karin gennem sin egen undervisning inspireret med modeller og læringsmetoder. Herunder givet sparring på 360 graders analyse og i form af deltagelse på de individuelle udviklingssamtaler. Hun har rundhåndet øst ud af sin egen erfaring og viden som underviser og konsulent.

Effekten

Vi har oplevet, at det har givet meget stor værdi med en udenforstående person til at drive forløbet. Det har givet nye øjne på organisationen, og dermed ny læring til alle. Forløbet har været helt nytænkende i forhold til tidligere kompetenceudvikling, og har dermed bidraget med ny viden og læring både individuelt og i fællesskabet. Det har været en fornøjelse at samarbejde med Karin fra Hald&Lie, som hele tiden har holdt hånd i den røde tråd i forløbet.

Klik her til agro Klik her til aviation