Medarbejderudvikling – med mening og retning

Hald&Lie arbejder med medarbejderudvikling på mange felter, når medarbejdere skal udvikle andre og nye kompetencer der underbygger eller bygger ovenpå de rent faglige. Når vi arbejder med medarbejderudvikling tager vi altid udgangspunkt i den enkelte medarbejders personprofil, kompetencer og hverdag. Udviklingen skal give mening for den enkelte person ud fra netop det sted, hvor medarbejderen er lige nu. Derudover skal målet for medarbejderudvikling naturligvis kobles til virksomhedens strategi. Det gør vi ved at hjælpe medarbejderen og lederne til at konkretisere strategiske målsætninger, og analysere hvad der skal til, for at nå i mål. Hvad har vi allerede at bygge på? På den måde er der retning og mening med udviklingen.

Hvilke opgaver løser vi indenfor medarbejderudvikling?

Opgaverne vi løser i dette felt spænder over individuelle udviklingsaktiviteter i form af coaching målrettet den enkelte til indsatser overfor hele eller dele af organisationen. Dette blandt andet som facilitering af møder og kurser. Her arbejdes der eksempelvis med:

  • Hvordan skaber vi den gode arbejdshverdag i vores afdeling?
  • Hvordan udvikler vi vores kultur, så den matcher vores strategi?

  I forbindelse med medarbejderudvikling, løser vi også opgaver, hvor der trækkes på Hald&Lie’s kompetencer ift. konfliktopløsning, kommunikation, samarbejde, udvikling af teamet og meget mere. Eksempelvis skal teamudviklingsaktiviteter  – set fra vores perspektiv – være gode fællesoplevelser OG have stærk sammenhæng til den hverdag teamet skal fungere i. Deltagerne skal kunne hente god energi i de fælles oplevelser bagefter – men hvis man skal klatre rundt i et tovværk på en regnvejrsdag – så har man også krav på at det giver mening. Her kan du læse en konkret case fra vores arbejde med Centrovice omkring medarbejderudvikling:

 

Tankerne bag vores tilgang til medarbejderudvikling

Vores grundfilosofi kan vel bedst beskrives som et stærkt afsæt i Positiv psykologi. Vi tror på, at mennesker har et stort potentiale. Vi har alle mange styrker der kan sættes i spil i den gode sags tjeneste, og grundlæggende vil alle gerne bidrage til en god arbejdshverdag. Både for os selv og andre. Vores grundfilosofi bliver dog aldrig pladdersentimental. Vi kræver nemlig, både af os selv, og dem vi samarbejder med, at alle har modet til at sige deres mening – og gør det på en konstruktiv måde. Vi skaber den trygge ramme. Rammen hvor medarbejdere tør se  ”bøvlet”, tvivlen og usikkerheden i øjnene og får det vendt til noget, der kan arbejdes konstruktivt med at forandre. Og vi gør det med smil på læben, kærlighed og rummelighed. Vi arbejder altid med en praktisk og jordnær tilgang til medarbejderudvikling gennem ’nærmeste udviklingszone’. Altså, vi identificerer hvor medarbejderen er lige nu, og herefter hvad det næste udviklingsskridt er i forhold til hertil. Den tilgang bunder i vores betragtninger omkring ’system 1’ og ’system 2’, som vi anvender aktivt i udvikling og læring. Udvikling bliver ofte meget system 2-agtigt, hvor medarbejderen ofte mentalt kommer på ’overarbejde’ i forhold til at skulle reflektere meget. Derfor skal der i en udviklingssammenhæng også anvendes betragtninger fra system 1, altså hvordan medarbejderen mere intuitivt kan udvikle sig ved hjælp af små skridt i hverdagen.  

Vil du have inspiration til medarbejderudvikling?

Vi har en stor erfaring at trække på, og løser mange typer af opgaver og problemstillinger i forhold til medarbejderudvikling, bl.a.;

Derudover er vi certificeret i forskellige personprofilanalyser: Bl.a. DISC, MBTI, Peopletools, Garudas kompetenceprofil, Garudas fokus profil, Firo-B og CPI. Vi anvender personprofilerne som udgangspunkt for arbejdet med både den enkelte og det fælles i organisationerne. Vi er certificeret i flere værktøjer, for at kunne vælge lige præcis den rigtige til situationen og behovet.  

Klik her til aviation