Lederkursus

Er du en erfaren leder?

FORNY DIT LEDERSKAB er et lederkursus for dig som allerede har arbejdet med ledelse i flere år.

Se forløbet omkring FORNY DIT LEDERSKAB herunder, eller ved at trykke på knappen her:

 

Er du ny som leder?

Er du derimod ny som leder, så se vores lederkursus omkring GØRE-Ledelse.

Se forkøbet omkring GØRE-Ledelse længere nede på siden, eller ved at trykke på knappen her:

Lederkursus for dig som er erfaren leder

FORNY DIT LEDERSKAB


Savner du inspiration, værktøjer og konkret viden, der gør dig i stand til at tage næste skridt i din karriere som leder?

FORNY DIT LEDERSKAB er et intenst lederudviklingsforløb for dig som erfaren leder, ejerleder, chef og direktør.

Gennem fornyelse & fordybelse styrker du de bedste sider i dit lederskab, og du får løst nogle af de ledelsesopgaver, der udfordrer dig mest i din dagligdag.

Er du klar til at gå på opdagelse?

Få mere info om FORNY DIT LEDERSKAB

Er du interesseret i FORNY DIT LEDERSKAB, så kan du udfylde formularen her, for at bestille mere info om kurset.

terms

Digitalisering, automatisering, international konkurrence, nye forretningsmodeller og partnerskaber er alle forhold, som får os til at tale om disruption. I foranderlige tider har den erfarne leder brug for at finde de bedste sider frem i sit lederskab og være på forkant med forandringerne. Både dem der sker lige nu, og de som venter i fremtiden. Det er ikke længere nok at være forandringsparat, vi skal også være forandringsskabende.

Hos Hald&Lie afholder vi åbne forløb for den erfarne leder. Vi arbejder med ledere fra mange forskellige virksomheder og brancher. Du kommer på et hold af ligesindede, der forstår dine udfordringer og kan give dig sparring på dine konkrete udfordringer.


FORNY DIT LEDERSKAB handler om at:

 • Forny dit lederskab
 • Forny dit ledelsessystem, så I sammen får bedre resultater
 • Forny din forretning, så I står rustet til nye tider, uanset om det er en privat eller offentlig virksomhed

Du er generator for din egen udvikling – og for din forretnings udvikling. FORNY DIT LEDERSKAB er designet til at udfordre dig på din specifikke ledelseshverdag og de udfordringer, du støder på i dagligdagen. Hvad enten det måtte være strategiske udfordringer i din forretning, udfordringer i din ledergruppe, at få sat ord på egne ambitioner eller at kunne navigere, når du skal bevæge dig fra god idé til givtig forretning. Disse temaer vil være omdrejningspunktet for en rejse, hvor du sammen med ”ligesindede legekammerater” får skabt fornyelse for dig selv og din forretning. Du er allerede en erfaren leder. Nu søger du ny inspiration for at kunne skabe endnu bedre resultater.


Dette udbytte kan du forvente:

Deltagelse i FORNY DIT LEDERSKAB skal komme både dit lederskab og din forretning/organisation til gode. Der er ikke tale om en kursusrække i enten personlig udvikling eller i forretningsudvikling, men både og. Du får gennem kurset:

 • Fornyelse & fordybelse: Vi stiller skarpt på dig som leder, og du får tid og rum til revitalisering af dit personlige lederskab og din forretning
 • Kickstart og inspiration til de ledelsesopgaver, som du alligevel skal have løst
 • Ligesindede legekammerater, der med indlevelse og fordybelse giver dig den bedste ballast til dit ledelsesmæssige fundament
 • Et udviklingsforløb, hvor dit lederskab er i forgrunden, og du udfordres gennem værdifuld inspiration og sparring
 • En særlig kombination af individuelle udviklingssessioner + peer-group + relevant viden og teori = det bedste set up for effektiv fornyelse af dit lederskab
 • Aktiv indlæring ved hvert uddannelsesmodul i kraft af, at vi søger inspiration hos spændende virksomheder og stærke eksperter i hver deres respektive felter
 • Som afslutning og dokumentation for deltagelse får du en personlig anbefaling (recommendation) fra konsulenterne samt fra 2 meddeltagere. Her dokumenteres din udviklingsproces og dine resultater, både personligt og forretningsmæssigt.

Forløbet er for dig, der er:

 • Leder med mindst 7 års ledelseserfaring fra privat eller offentlig virksomhed
 • Leder med selvstændigt budgetansvar
 • Leder for mellemledere
 • Eller du ejer din egen virksomhed og har mindst 5-10 ansatte

Samtidig er du:

 • En leder, der savner kvalificeret sparring på dine ledelsesopgaver
 • En leder, der kan se, at vilkårene for dit lederskab forandrer sig, og du har erkendt, at du har brug for at forny dig
 • En leder med en række ledelsesopgaver foran dig, som du ved, du skal have løst
 • En leder, der ønsker at udvikle din ledelse, men du har enten for travlt til at tage en decideret lederuddannelse eller har brug for at blive inspireret med den nyeste viden om ledelse
 • En leder med mod på – og mulighed for – at skabe fornyelse både i eget lederskab og i din organisation

Dette indeholder FORNY DIT LEDERSKAB:

I løbet af 3 uddannelsesmoduler (2 dage hver) samt i 3 individuelle coachingsessioner skaber du et solidt fundament, der fornyr dit lederskab. Derudover krydres forløbet med peer-groups, besøg hos spændende virksomheder og indlæg fra inspirerende eksperter.

Nedenfor kan du se en grafisk illustration af forløbet:

Det praktiske:

FORNY DIT LEDERSKAB er udviklet og udføres i et samarbejde mellem Hald&Lie og Ledelses Akademiet Lillebælt.

Der er tale om intense internatmoduler, som vi gennemfører i lækre omgivelser, hvor rammerne inviterer til den fordybelse, vi har brug for. På hvert af modulerne vil vi foretage spændende virksomhedsbesøg i en række meget innovative miljøer.

Derudover vil der være en coachingsamtale forud for hvert modul, gennemført via. Skype eller i Skanderborg.

Pris for deltagelse

Prisen for din deltagelse er kr. 34.000 + moms.
Dette indbefatter alle udgifter for din deltagelse, herunder internatomkostninger og materialer.

Før du beslutter dig…

Der er mange ting, du bør have med i overvejelserne, inden du tilmelder dig et lederkursus. Er det et kursus, der skal styrke din ledelse, er det et kursus, der skal forstærke ønsker længere oppefra i organisationen, eller er det et kursus, der skal supplere dit CV? Forhåbentlig kan du svare ja til alt det ovenstående, for motivationen til at ville gøre det bedre skulle gerne stamme fra ønsket om at være en bedre leder for dine medarbejdere. At være en bedre leder for din virksomhed. At blive en bedre rustet udgave af dig selv. Der findes kurser, der fokuserer på ét af punkterne, og der findes kurser, der forener ønskerne. Vi er et af de sidstnævnte.

At sende en leder på kursus er ikke uden omkostninger, og der er ofte store forventninger til, at investeringen kan ses mangedoblet på bundlinjen. Det skal den nok blive, men vigtigst af alt er, at de forandringer, der gerne skulle følge i hælene på et lederkursus, får lov til at rodfæste sig ordentligt. At de nye ledelsesredskaber får den tid og tålmodighed, der skal til, før de får deres fulde effekt.

Vores lederkurser er nøje tilrettelagt til vores målgruppe, og vi ved, at både metoder og redskaber virker i virkeligheden. Vi tager udgangspunkt i virkelige virksomheder eller situationer, når vi drøfter problemstillinger og udfordringer, og vores undervisningsmateriale er på én gang gennemprøvet og aktuelt i virksomhedernes virkelighed i dag.

Lederkursus for dig som er ny som leder

GØRE-Ledelse


Som ny leder eller mellemleder, oplever du måske at stå med en masse nye udfordringer, du ikke før har skullet håndtere. Udfordringer, der står i vejen for at du kan opnå de resultater der kræves af dig. At løse de ledelsesmæssige udfordringer kræver ny viden og nye kompetencer – og ikke mindst et sikkert sted, hvor du kan øve dig i brugen af begge.

Vi har derfor udviklet et forløb, specielt designet til nye ledere, mellemledere og ledere, der kan bruge inspiration og træning i at blive mere handlingsorienterede og få beslutninger og ny adfærd til at forplante sig i organisationen. Vi kalder forløbet for GØRE-Ledelse.

I Hald&Lie er vores tilgang til ledelsesprincipper og lederuddannelse, at ledelse er noget, der skal GØRES. Derfor har vi (måske) opfundet et nyt begreb – og måske er der nogen der har opfundet begrebet før os.

Få mere info om GØRE-ledelse

Er du interesseret i GØRE-Ledelse, så kan du udfylde formularen her, for at bestille mere info om kurset.

terms

Hvilke ledelsesudfordringer står du med?

Vi kommer ud til rigtigt mange ledere både på kurser, til indlæg og i individuelle sammenhænge. Gennem vores knap 20 år som konsulentvirksomhed kan vi se, at de udfordringer ledere står med, groft set kan inddeles i 9 udfordringer:

 1. Opstille mål og styre forventninger i forhold til dette/disse mål
 2. Evne til at give ris, ros og håndtere konflikter
 3. Håndtere stress og travlhed
 4. Udvikling af medarbejdere
 5. Min egen lederadfærd i hverdagen
 6. Kommunikation til medarbejdere, kolleger mv.
 7. Have en sund arbejdskultur
 8. Motivere og initiere til fælles retning
 9. Kunne respektere forskellige mennesker

De 9 udfordringer er stort set identiske for næsten alle ledere, selvfølgeligt i varierende grad og i lidt forskellige forklædninger. Så hvis du oplever én eller flere af disse udfordringer, så skal du vide: Du er ikke alene – og der kan GØRES noget!


GØR noget!

Som leder, og især som ny leder, kan du opleve, at du godt VED, hvad der skal GØRES – men du har så travlt med drift og dagligdagen, at du ender med ingenting at gøre.

Som inspiration til dig er her lidt tips til, hvordan du kan GØRE noget ved udfordringen.

Tip #1
Gør dit mål målbart. Det er nemt at sige men sværere at praktisere. Mål som ”vores afdeling skal være mere effektiv” er en hensigtserklæring frem for et mål. Dit mål skal kunne opgøres i tid & tal. Jo mere klart og tydeligt – jo nemmere forstår dine medarbejdere målet

Tip #2
Gør dit mål synligt. Jo mere og jo flere gange man bliver mindet om målet, jo mere attention har man på det. Hæng det op på væggen, lav reminder i din kalender, lav små skilte rundt i personalerummet, lav en konkurrence (hvis det giver mening) eller lav pop-ups på din PC. Kun fantasien sætter grænser…

Tip #3
Acceptér, at ikke alle synes om dit mål eller forstår det i første omgang. Ting tager tid. Dit mål som leder er også dine medarbejderes mål. Du skal være parat til, at det kan tage lidt tid for alle at acceptere målet. Det gode er, at du brænder for dit mål – og dette engagement vil helt sikkert smitte af på dine medarbejdere. Men du skal også acceptere, at ikke alle vil synes om målet i første omgang. Det er din opgave som leder at give tid til forståelse og accept. Tro på det. Alle skal nok komme med toget. Det er bare ikke alle, der er lige så hurtige som dig til at stige ombord.Gå fra at TALE OM til at GØRE Ledelse

Hald&Lie inspirerer til at GØRE ledelse. Vi har derfor udviklet et åbent forløb, specielt designet til nye ledere, mellemledere og ledere, der kan bruge inspiration til at blive mere handlingsorienterede og få beslutninger og ny adfærd til at forplante sig i organisationen.

Forløbet er sammensat af 3 GØRE-trin, hvor du inspireres og udfordres til at GØRE ledelse. Vi går fra tanker og idéer til ny adfærd i din dagligdag. I løbet af de 3 GØRE-trin, får du både værktøjer og træning i at håndtere de 9 udfordringer. Vi garanterer at du, når du forlader forløbet, står stærkere som ny leder.


Så har du lyst og mod til at lege med os, så er du godt på vej til at blive en god GØRE-leder.

Stil spørgsmål om forløbet GØRE-Ledelse ved at skrive til os på info@hald-lie.dk eller ved at udfylde formularen nederst på siden.

Vi glæder os til at inspirere og udfordre dig til at GØRE ledelse!

Har du fået mod på at FORNY DIT LEDERSKAB, eller er du interesseret i GØRE-Ledelse for nye ledere? Så kan du kan bestille mere info om kurserne via. formularen til højre.

Du kan også altid ringe til os på 70209339, eller skrive direkte på info@hald-lie.dk

terms

Klik her til agro Klik her til aviation