Kulturanalyse – tag temperaturen på organisationen

Det gode citat ”Culture eats Strategy for Breakfast*” gælder også i organisationer i anno 2018. Det er vigtigt at vide noget om kultur, for at vi kan styrke og forandre den. Derfor har vi udviklet Hald&Lie’s Kulturanalyse som giver dig et konkret afsæt for at arbejde med jeres kultur.

Hvorfor lave en kulturanalyse?

En kulturanalyse giver et fantastisk fundament for at arbejde målrettet med udviklings- og forbedringsprocesser i din organisation. Kulturanalysen giver dig blandt andet bud på:

 • Hvilke forandringer, der skal ske for at din organisation leverer top-performance
 • Hvor lang og ’bumpet’ vejen mon er hen mod dit ønskescenarie
 • Hvordan organisationen ser ud ’under overfladen’ – og den kan samtidig give svar, der bekræfter eller korrigerer den opfattelse, der er af i organisationen om organisationen.

Når I har brug for at skifte gear i organisationen og dermed flytte på kulturen, er en kulturanalyse et rigtig godt redskab. Følgende – og mange andre – udfordringer kan du kickstarte arbejdet med via en kulturanalyse:

 • Samarbejdsudfordringer mellem kolleger eller afdelinger
 • Utilfredsstillende resultater eller manglende fokus
 • For megen silotænkning, der hæmmer samarbejdet mellem afdelingerne
 • Styrkelse af kreativiteten i organisationen
 • Manglende eksekvering af strategien
 • Fusionsprocessen, hvor 2 kulturer skal smeltes sammen
 • Eller blot mere klarsyn i forhold til ressourcer og kompetencer i din organisation

Kulturanalysen giver jer fundamentet for at arbejde med kultur, og sammen med er dit og din organisations MOD og LYST til at udvikle og forandre er I godt på vej.

En kulturanalyse giver ejerskab til forandringer. Vi gør en dyd ud af at involvere de relevante medarbejdere og ledere, idet LYSTEN til at være med til at forandre således højnes markant. Et fælles fokus og fælles aktiviteter er utrolig vigtige, da organisationen på den måde også gøres klar til det kommende arbejde med at implementere nye tiltag.

Hvad er en kulturanalyse?

En kulturanalyse tager temperaturen på hele eller udvalgte dele af kulturen. Kulturanalysen får alt relevant frem i lyset, som ikke umiddelbart kan spottes direkte, men som har en vigtig betydning, for den måde, som I agerer i dagligdagen på. Kulturanalysen kigger således rundt i alle hjørner, oppe og nede og giver et 360-graders blik på hele virksomheden – eller på udvalgte enheder/grupper.

Hvordan laves en kulturanalyse?

Processen med at lave en kulturanalyse afhænger af jeres behov og målsætninger. Vi oplever, at følgende steps giver god værdi:

 1. Beslutning om og udarbejdelse af spørgeramme for de temaer, der skal undersøges. Dette kan være ledelse, systemer, holdninger, mødekultur, salgs- og servicekultur og mange andre områder Med inspiration i Hald&Lie’s velafprøvede spørgeramme kan I plukke lige nøjagtig de fokusområder, som er relevante for jer. Vi kan naturligvis også skræddersy en analyse, der matcher præcis, det I ønsker at undersøge
 2. Gennemførelse af analysen, hvor vi sender spørgeskema til de relevante respondenter
 3. Vi udarbejder en rapport med konklusioner, og vi analyserer resultaterne og kommer med vores bud på handlingsplaner
 4. Vi præsenterer resultaterne for jer, og sammen drøfter vi resultater og den kommende proces
 5. Vi fastlægger sammen med jer den ønskede kultur, og I går i gang med at implementere handlingsplanerne
 6. Vi yder support på indsatser og hjælper jer i de fremadrettede handlinger

 

Pris-eksempler

Gennemførsel af step 1 -2 og 3 med Hald&Lie’s allerede udviklede skema
kr. 18.000,-

Gennemførsel af step 1 – 2 – 3 med særligt skræddersyet skema til jer
kr. 25.000,-

Gennemførsel af alle 6 steps
kr. 43.000,-

Kontakt os – så giver vi gerne et specifikt tilbud.

Hald&Lie har mange års erfaring i at arbejde at lave udviklings- og forbedringsprocesser, der flytter adfærd. Ring på 7020 9339 og hør mere.

*Peter Drucker

Klik her til agro Klik her til aviation