Kompetenceudvikling – ny viden skal udøves

Du bør sætte dig et mål – beslutte, hvad du vil opnå, hvornår det skal ske, i hvilke situationer m.v. Jo tydeligere du gør dit mål for dig selv, jo mere konkret kan du vurdere dig selv på, hvornår du synes du kan mestre den nye adfærd, anvende den nye viden, eller hvad der har været målet.

Du kan så opleve, at du ikke lige kan se, hvordan du skal komme nærmere dit mål – søg endelig inspiration til at komme videre. Det kan være litteratur, Youtube-klip, tale med kolleger/venner, søge uddannelse eller få lov at følge en person, du oplever mestrer, det du gerne vil kunne.

Når du er ”tanket op”, så skal der afprøves, øves og trænes, der skal være plads til at fejle, du skal være vedholdende. Det kan jo være, at det du vil være bedre til ikke bare lige kan tillæres med et knips, derfor vedholdende og tålmodig. Er det jobfærdigheder, så aftal med kolleger, at du gerne vil have feedback eller medvirke i opgaver, hvor du kan arbejde med at gøre dig dygtigere.

Indlejringen af de nye kompetencer er ved at være på plads, når du oplever, at du ikke nødvendigvis skal have din fulde bevidsthed i gang, når du skal løse opgaven eller situationen.

Konteksten, i hvilken din kompetenceudvikling skal ske, kan være meget forskellig. Er du rådgiver eller sælger, og du vil ændre din adfærd i kundesituationer/-møder, kræver det naturligvis, at du tager små skridt – for din relationen til kunden er jo også i spil. Hvorimod, hvis det er opgaver du skal løse, tekster der skal skrives eller der skal regnes, er der ofte en mulighed for tjekke og kontrollere, og sågar få hjælp og feedback til udførelse og kontrol.

Vil du udvikle dig, så erkend, beslut retning, sæt mål, søg inspiration, øv dig, vær vedholdende og vurder og juster undervejs.