Hvordan fastholder jeg motivationen hos medarbejderne i organisationen?

Svaret handler i høj grad om at leve op til de forventninger, som vi selv sætter hos medarbejderne. Her kommer to konkrete eksempler på tidspunkter hvor vi som virksomhed skaber forventninger hos medarbejderne, men ikke altid får levet op til dem:

I rigtig mange virksomheder laver man strategiprocesser, men ofte ser vi at der ikke bliver eksekveret på disse og det kan give anledning til høj demotivation i organisationen. Det kan for vores medarbejdere virke motiverende at vi eksekverer på noget, som virksomheden har lovet. Altså, at det ikke bare bliver en ønskedrøm som hænger i luften. Kort sagt, så er det eksekvering af planer som giver motivation.

Når medarbejderne har været til medarbejderudviklingssamtaler oplever de at det har været et spændende møde med mange løfter, men herefter sker der ingenting. Her handler det som leder, om at få flyttet ansvaret for dele af handlingerne, over på den enkelte medarbejder, fordi at det giver en større chance for eksekvering fordi at ansvaret ligger hos medarbejderen. Her kan det være en god idé med kvartårlige opfyldninger eller konkrete aftaler, i forhold til hvem der gør hvad, hvornår.

Når eksekvering af aftaler mangler, giver det ofte anledning til demotivation. Vi skal eksekvere på det som vi har aftalt i virksomheden, for at holde oppe på motivationen.