Få lavet din APV

Alle virksomheder skal have en APV (Arbejdsplads Vurdering). Det er lovpligtigt. Men hvordan forvandler du denne proces fra en ‘sur pligt’ til et konstruktivt strategisk værktøj og får den vigtigste læring med videre? Lad Hald&Lie hjælpe dig, og få noget brugbart ud af anstrengelserne.

Hvad er APV?

APV er en lovpligtig vurdering af arbejdsmiljøet i en virksomhed, som skal foretages minimum hvert 3. år, eller når I indfører nye arbejdsmetoder, processer eller maskiner. APV indeholder både en vurdering af, hvordan det står til med sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Endvidere indeholder den løsningsforslag (handlingsplaner) samt oversigt over, hvornår de enkelte tiltag skal være gennemført.

Mange opfatter APV som en sur pligt. Men ved at arbejde konstruktivt med APV, kan APV-processen faktisk medvirke til at skabe endnu mere sundhed og arbejdsglæde – og det lønner sig på bundlinjen.

 
Kravene til en APV
 • Den skal være skriftlig
 • Processen med at udarbejde den skal involvere de ansatte
 • Den skal være tilgængelig, så både ansatte, ledelse og Arbejdstilsynet kan læse den
 • Den skal vise hvordan arbejdsmiljøet er
 • Den skal beskrive de udfordringer, der evt. er i arbejdsmiljøet, samt hvordan disse kan løses
 • Den skal vurdere, om der er nogle elementer, der påvirker sygefraværet i virksomheden
 • Der skal laves en handlingsplan, der beskriver hvem der har ansvaret for de forskellige punkter og hvornår de skal løses

Ovenstående kan virke overvældende for mange virksomheder. Men hos Hald&Lie arbejder vi med at forvandle APV’en fra en sur pligt til et strategisk forretningsværktøj.

 • Vi skræddersyr Arbejdsplads Vurderingen til lige netop din virksomhed. Det vil sige at den KUN indeholder for jer relevante emner
 • Vi indarbejder gerne din strategi i APV’en (dvs. vi arbejder med spørgsmål, der retter sig mod jeres strategiske fokus). Processen er en oplagt mulighed for at tage ‘den strategiske temperatur’ i virksomheden
 • Vi involverer medarbejderne og sørger for en stærk og enkel kommunikation rundt i virksomheden, så alle er klædt på og motiverede
 • Vi udfører al dataindsamlingsmateriale. Hvor det giver mening segmenterer vi data, så vi kan undersøge om/hvor der er forskel på de forskellige medarbejder grupper (eksempelvis kan der være forskel ml. afdelinger eller aldersgrupper).
 • Vi laver en udførlig – men meget overskuelig – rapport med alle konklusioner
 • Vi laver sammen med jer handlingsplaner og sætter gang i eksekveringen

Vores erfaring er, at med den rette involvering og kommunikation, så er processen I SIG SELV med til at give mer-værdi på arbejdsmiljø-kontoen til gavn for både medarbejdere og virksomhed.

 
Sådan arbejder vi med APV
 • Der er altid fortrolighed overfor medarbejderne
 • Vi bruger gennemtestede spørgeskemasystemer med datasikkerhed
 • Vi gør det så enkelt og overskueligt som muligt for alle involverede
 • Vi sigter altid mod at få skabt mer-værdi

Ønsker du at øge omsætningen i din forretning? Ved at deltage på Hald&Lies online salgstræning får du masser af inspiration, instruktion og træning i små, overskuelige portioner, så du stadig har tid til at passe din butik. Et kursus lige når det passer dig – til en overkommelig pris.

Klik her til agro Klik her til aviation