Eksekveringsbarometer til salgsudvikling

– Dialogværktøj til salgsudvikling

Det er i den daglige sparring og dialog mellem sælger og leder, at udviklingen finder sted. Det er her vi kan inspirere hinanden og rette adfærden ind – så vi løfter i flok.

MEN – dialogen mellem leder og sælger bliver lynhurtigt til to parter, der taler – og ingen der lytter. Hvad enten det er i den daglige og løbende dialog, eller i den formelle samtale, som vi alligevel sjældent finder tiden og lysten til at gennemføre.

Vi oplever alt for ofte, at samtalerne bliver svære, når de går tæt på, og det gør de snakke, der handler om jeres forventninger til hinanden. Og hvad sker der når samtalerne bliver svære? Vi springer dem over. Eller alternativt gennemfører dem uden nogensinde at komme ind på det, der virkelig giver værdi at få talt om.

Derfor har vi skabt Eksekveringsbarometer – et dialogværktøj til de svære samtaler.

Baggrunden for Eksekveringsbarometer

Igennem vores mange års arbejde med forskellige brancher, er det blevet mere og mere tydeligt for os, at succes og fremdrift sker, når ledere og medarbejdere forstår hinanden. Kommunikationen skal være knivskarp, og det skal være tydeligt og utvetydigt, hvilken adfærd lederen ønsker fra medarbejderen – og hvorfor. Det gælder især for sælgeren, som konstant måles på resultater, men hvor lederen ikke altid får konkretiseret årsagen til resultaterne – nemlig den daglige adfærd.

Eksekveringsbarometer bruges af ledere til præcist at formidle til medarbejderen, hvad der ønskes og forventes af dem i forhold til den daglige adfærd. Målene omsættes til de handlinger, der leder os derhen.

Brugen af Eksekveringsbarometer

I brugen af Eksekveringsbarometer tager virksomhed og ledelse stilling til hvilke mål de ønsker at opnå, og hvilken adfærd det kræver af deres sælgere. Det kan eksempelvis være svaret på spørgsmål som:

  • Hvordan forbereder sælgeren sig til dagen?
  • Hvordan modtager sælgeren kunder?
  • Hvordan bliver salget afsluttet?

Svaret på disse spørgsmål er afgørende for sælgerens resultater – og dermed virksomhedens. Virksomhedens og ledelsens holdning til disse spørgsmål skal stå soleklart for sælgeren, og den løbende vurdering og justering af sælgerens performance i forhold til disse parametre skal være ligetil.

Derfor er Eksekveringsbarometer en online platform, hvor både leder og sælger har mulighed for at vurdere performance på udvalgte områder og få en hurtig visuel sammenstilling af resultaterne:

Dette overblik og indblik er en nøgle til den gode dialog – der virkelig skaber resultater. Leder og sælger får sammen muligheden for at dykke ned i spørgsmål som:

  • Hvor er vi enige og hvor har vi forskellige opfattelse af sælgerens adfærd i det daglige?
  • Er sælgeren opmærksom på at der er en adfærd, som kan lede til bedre resultater?
  • Hvor kan vi med fordel justere – og fremadrettet gøre tingene anderledes?

Med eksekveringsbarometer som støtteværktøj, behøver det ikke tage mere end 10 min, at få et fælles blik og sprog for den forventede adfærd.

Der stilles skarpt på den ønskede adfærd, samtidig med at der sikres en systematisk opfølgning. Eksekveringsbarometer gemmer tidligere vurderinger, så sælger og leder sammen kan få et overblik over udviklingen over tid.

Vi hjælper dig i gang – og sikrer at værktøjet virker

Vi har mange års erfaring med udvikling af salg. Vores erfaring stammer fra mange forskellige brancher, og vi kan sikkert og kompetent gå ind og sikre, at i som virksomhed får omsat jeres målsætninger til ønsket adfærd. Skarpt og præcist.

Resultatet af denne proces kodes ind i Eksekveringsbarometer. Herefter opretter vi alle ledere som brugere, så de uden bøvl har et visuelt dialogværktøj, der ruster dem til de svære samtaler. På den måde bliver samtalerne konkrete, effektive og værdifulde for både sælger, leder og virksomhed.

Udover hjælp til at komme i gang, sørger vi naturligvis for den løbende support – og kan bistå med udvikling af værktøjet, hvis I får nye ideer og ønsker til den fremtidige brug. Vi har en operationel tilgang: Jeres Eksekveringsbarometer skal virke i praksis – og det skal være nemt! Ellers bliver det ikke brugt.

Vi vil altid gerne sparre med dig omkring muligheden for brug af eksekveringsbarometer i din virksomhed. Udfyld kontaktformularen til højre, så vender vi tilbage til dig snarest muligt.

terms

Klik her til aviation