Udvikling af organisation & mennesker

ER DIN ORGANISATION HANDLEKRAFTIG? – OG GØR DET, DU ØNSKER?
Strategien eksekveres, når organisationen vil det!! Organisationens handlekraft er en cocktail af lyst, vilje og kompetence hos de mennesker, som ER organisationen, samt den måde organisationen er designet og struktureret på.
Når forretningsmålene skal nås, er der derfor brug for at puste liv i handlekraften i organisationen. Årsagerne til svag handlekraft kan være mange – men ofte drejer det sig om lukkethed, dårlig kommunikation og måske endda utilstrækkelig ansvarlighed på nogle – eller alle – niveauer i organisationen. Ofte tilført en tvivl og usikkerhed, der også hæmmer den individuelle handlekraft.

Sammen med os sker organisationsudvikling først og fremmest via kreative og kærlige ideer og metoder, der forbedrer og styrker organisationen. Metoderne handler om at påvirke ledere og andre nøglepersoner i deres opfattelser, samarbejdsmønstre og kommunikation. Udfordringerne er alsidige – derfor er værktøjskassen det også – og vi sikrer altid, at vores metoder er 100% målrettet den eksakte udfordring.

På racerbanen er pitstop stedet, hvor føreren kører bilen ind til en lille pause og får tanket op, tjekket om alt er ok, repareret eventuelle mangler, organisation får lidt kærlig pleje og et lille skub med på vejen ud igen.
Et effektivt pit-stop med Hald&Lie betyder, at vi sammen…

  • sikrer at designet af organisationen, er det rette til at føre jeres ambitioner ud i livet
  • identificerer de nøgleindsatsområder, der primært skal satses på, for at nå de forretningsmæssige mål
  • skræddersyr metoder, processer og værktøjer, der passer til netop jeres udfordringer

 
STÅR DET ALLEREDE BØJET I NEON FOR JER, HVOR JERES INDSATSOMRÅDE ER?
Kontakt os – vi er altid friske på en snak om ideer til løsning. Her ser du et lille udpluk af de opgaver, vi har været involveret i:

Trivselsundersøgelser og efterfølgende handlingsplan for de udfordringer, den afslører

Jeres helt egen træneruddannelse, hvor ressourcepersoner klædes på til at gennemføre intern undervisning, træning og coaching

Værdiproces, hvor jeres værdier får nyt liv – eller måske skal der nye værdier i spil?

Konfliktopløsning, fordi trods alles gode intentioner, så bliver der alligevel ind imellem bøvl. Men bøvlet kan heldigvis vendes fra blokering til udvikling af det gode samarbejde

Udvikling af koncept for værdiskabende medarbejdersamtaler
– inklusive implementering og træning i at anvende det

Udvikling og implementering af jeres eget talentprogram

Rette kompetencer på alle niveauer. Kompetenceafdækning og kompetenceudviklingsplaner

Teamudvikling. Etablering, udvikling og re-vitalisering af teamet, uanset om det er et projektteam målrettet en specifik opgave – eller det er en fasttømret arbejdsgruppe/afdeling

Individuelle udviklingsforløb for medarbejdere. Eksempelvis udvikling af det personlige lederskab, ”de første 100 dage i jobbet”, stressmanagement

Udvælgelse af rette m/k til jobbet
Inklusive jobbeskrivelsen og muligheden for brugen af relevante test i rekrutteringen

Design af organisationen så den matcher, det I gerne vil!

Professionel projektstyring, fordi ekstra ressourcer med særlige kompetencer kan hjælpe jeres projekt effektivt i mål

KORT SAGT:
Giv os et kald – og lad os forstyrre dig positivt med vores måde at tænke på.